Spor Hukuku

Müvekkillerimize Spor Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

    • Sporcuların, kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi,
    • Talimatlara aykırı olarak sporculara verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
    • Kulüplere spor hukuku alanında, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
    • Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için spor hukuku çalışma alanları ile hukuki destek verilmesi,
    • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması,
    • Sporcuların lisans alma ve transfer süreçlerinde hukuki destek verilmesi,
    • Sportif faaliyetler için, sektör yöneticilerine yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
    • Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
    • Sporda hak mahrumiyetleri konusunda danışmanlık verilmesi
    • Spor ve buna bağlı yan sektörlerde yer alan taraflar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, spor hukuku cezaları olan; adli ve idari para cezaları, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
    • Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini;
     CAS (Court of ArbitrationforSport),
     FIFA karar mercileri (DisputeResolutionChamber, PlayersStatusCommittee, Tek Hakimler ve Disiplin Komitesi),
     UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları önünde temsil edilmesi,
    • Spor hukuku konuları üzerinden Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarına, Ulusal Olimpiyat Komitelerine, Spor Kulüplerine aşağıdaki hizmetlerinin verilmesi,
    • Ana Sözleşmelerinin hazırlanmasında uzman avukatlığımız çerçevesinde destek verilmesi,
    • Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, uluslararası standartların ve teknik dokümanların uygulanması ve mevcut uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi,
    • Uluslararası turnuvalar için teklif aşamasından organizasyonun sonuna kadar hukuki destek sağlanması,
    • Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlanması,
  • Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık sağlanması,
  • Kulüplerin “UEFA Financial Fair Play” kurallarına uygun yapılanması için danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Profesyonel sporcuların ve Spor Kulüplerinin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluklarını tam olarak bilmeleri amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
  • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve atletlerin lisans başvurularının yapılması,
  • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularını gerçekleştirilmesi,
  • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzim edilmesi,
  • Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri konularında hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ve bunlara bağlı mevzuat kapsamında ilgili taraflara mevzuat ile uyum içerisinde spor hukuku danışmanlığı verilmesi.
Scroll to Top