* Doçentlik Başvurusu-Asgari Şartların Sağlanamadığı Gerekçesi

2547 Sayılı Yüksek Öğretim kanunun 24.maddesinde doçentlik ve atamaya ilişkin şartlar düzenlenmiş olup söz konusu madde hükmünde; “a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda en az iki kez …

* Doçentlik Başvurusu-Asgari Şartların Sağlanamadığı Gerekçesi Devamı »